Kopen van digitale bestanden.
 
De fotograaf die de foto maakt is altijd eigenaar van het gemaakte bestand.
Het is zijn of haar intellectueel eigendom.
Uiteraard kunt u bestanden kopen.
Dit geeft u het recht tot eventueel publiceren van de foto waarvoor deze gekocht is maar niet het eigendomsrecht.
Wilt u meer weten over de wet van auteursrecht?
Klik op volgende link:  http://www.auteursrecht.nl/auteursrecht
 
Klik hier voor informatie over het kopen van digitale bestanden bij ons.